วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้าง Split-phase Motor 1


 
 
วงจรของ มอเตอร์ สปลิท เฟส มอเตอร์ที่ความเร็วพิกัด 


 
 Centrifugal switch


Rotating mechanism

การทำงานของ centrifugal switch

rotating and stationary part


ขดลวดstart และ ขดลวดrun ของ split phase motor 4 pole


การเปลี่ยนวงจรของ centrifugal switch เมื่อ speed 75%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น